Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

  • Sajt popust015.com svojim posetiocima – Korisnicima,  pruža uslugu rezervacije proizvoda i/ili usluga u ime partnerske firme – Ponudioca. Ponudilac ovim putem obezbeđuje popuste na pojedine svoje proizvode i usluge.
  • Ponudilac ima dužnost da uslugu koju nudi sa popustom i preko sajta popust015.com, pruži u poptpuno istom kvalitetu kao pri svakodnevnom radu sa ostalim klijentima koji Ponudioceve usluge koristi bez popusta. Za sve nedostatke usluga i/ili proizvoda odgovoran je Ponudilac, a ne sajt popust015.com.
  • Za tačnost podataka o uslugama i proizvodima koje se nalaze na sajtu popust015.com, odgovoran je Ponudilac.
  • Za bilo kakvu štetu nanetu korisniku popusta, a prilikom korišćenja popusta, odgovoran je Ponudilac tog popusta, a ne sajt popust015.com.
  • Garanciju na proizvode i usluge daje Ponudilac. Sve reklamacije u vezi sa tim je u obavezi da reši u zakonski propisanom roku.
  • Podaci o korisnicima sajta popust015.com se koriste isključivo u svrhu rezervacije popusta koji se nalaze na sajtu, što uključuje slanje komercijalnih poruka korisnicima, dostavljanje neophodnih podataka Ponudiocima i dostavljanje robe/usluge. Pristupanjem (registracijom) i korišćenjem sajta popust015.com pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija navedenih u ovoj izjavi.
  • Reprodukcija rezervacija popusta i trgovina njima strogo su zabranjeni.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.popust015.com,  smatra se da je Korisnik ove Uslove korišćenja u celini pročitao i da je u potpunosti saglasan sa njima.